შპს “ბ2ბ”, ს/კ: 400267536
ზოგადი საკონტაქტო ელ.ფოსტა – info@smartcc.ge
გაყიდვების ელ. ფოსტა – sales@smartcc.ge
ტექნიკური მენეჯერის ელ. ფოსტა – support@smartcc.ge
საკონტაქტო ტელ. ნომერი – 557 008 328
ან, შეავსეთ საკონტაქტო ფორმა: