ტექნიკური მხარდაჭერა

შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, ჩვენ დაგეხმარებით ტექნიკური საკითხების მოგვარებაში, როგორებიცაა:

  • დომენის შეძენა;
  • ინფრასტრუქტურის შეძენა (ან ღრუბლოვან სერვერზე გატანა);
  • ინფრასტრუქტურის შესაბამისი გამართვა;
  • ძველი კონტენტის იმპორტირება ახალ ინფრასტრუქტურაში;
  • ანგარიშების მეილ კლიენტებში და მობილურ აპლიკაციებში გაწერა.

შემდგომი მხარდაჭერა

  • ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა;
  • ანგარიშების მართვა;
  • სარეზერვო ასლების შექმნა;
  • მეილ კლიენტების კონფიგურაცია და მხარდაჭერა.