აუთსორსინგის პრინციპები & მიზნები

აიტი სერვისების აუთსორსზე გატანის შემთხვევაში, კომპანია ზოგავს დროს და ფინანსებს, რაც თავისთავად, ხელს უწყობს კომპანიის შიდა პროცესების დაჩქარებულად განვითარებას და მენეჯმენტს არ ეხარჯება დრო კადრის აყვანის, კაბინეტის და ინფრასტრუქტურის მოწყობაში.

აიტი აუთსორსინგის ძირითადი პრინციპია თქვენი კომპანიის ერთ ქსელში გაერთანება და 24/7 მონიტორინგი, რათა დროულად იქნას მიღებული მკაცრი ზომები შეფერხების პრევენციისთვის.

რას გთავაზობთ?

გამართული IT ინფრასტრუქტურა, რომლის არსებობაც მნიშვნელოვნად ეხმარება კომპანიის თანამშრომლებს სამუშაო პროცესის გაუმჯობესებაში

24/7 რეაგირება ნებისმიერი სახის შეფერხებაზე.

კონკრეტული მენეჯერი, რომელიც იქნება მორგებული თქვენი კომპანიის მოთხოვნებზე.

ხარისხის გარანტია – თითეულ დეტალზე პასუხისმგებელია კომპანია SmartCC, ხელშეკრულების პირობების შედგენა სრულიად ხდება კლიენტთან შეთანხმებით.

პაკეტი "Silver"
18.00/თვე
გამოყოფილი აიტი მენეჯერი
დისტანციური მხარდაჭერა
გეგმიური ვიზიტები (თვეში ორჯერ)
არ მოიცავს საავარიო ვიზიტებს*
პაკეტი "Gold"
28.00/თვე
გამოყოფილი აიტი მენეჯერი
დისტანციური მხარდაჭერა 24/7
გეგმიური ვიზიტები (კვირაში ერთხელ)
საავარიო ვიზიტები(თვეში ორჯერ)
პაკეტი "Platinium"
36.00/თვე
გამოყოფილი აიტი მენეჯერი
დისტანციური მხარდაჭერა 24/7
გეგმიური ვიზიტები (კვირაში ერთხელ)
საავარიო ვიზიტები(ულიმიტო)